EVN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Tuần trước  Từ  26/10/2020 đến 01/11/2020  Tuần sau
Thứ /NgàyT.GianĐịa điểmNội dungChuẩn bịChủ trìThành phầnTình TrạngThành phần chi tiết
Thứ 2 (26/10)8h00Phòng họp số 1 Rà soát kế hoạch SXKD các tháng còn lại năm 2020 và năm 2021 HCLĐ, KHVTÔ. Toàn - GĐ Ô. Toàn - GĐ, Ô. Lân - PGĐ, Trưởng các Phòng/Phân xưởng Hoãn
8h30UBND tỉnh Quảng Nam Họp triển khai ứng phó với cơn bão số 9 HCLĐ, KTATBan Chỉ đạo TW về PCTT Ô. Toàn - GĐ, KTAT (Ô. Thôi)  
Thứ 3 (27/10)8h00Phòng họp tại VPNM Kiểm tra hiện trường công tác ứng phó với mưa bão, công tác phối hợp với các cấp trong quá trình thực hiện điều tiết hồ chứa. HCLĐ, KTAT, QLDAEVNGENCO1 EVNGECO1: Ô. Chương - PTGĐ, Ban AT: Ô. Thạch, Ô. Tình, Ban KTSX: Ô. Hào; TĐST: Ô. Toàn - GĐ, KTAT, QLDA  
8h30Phòng họp số 1 Hội nghị NLĐ bất thường lấy ý kiến về PA sử dụng lao động khi CPH Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 1 HCLĐ, KTATEVNGENCO1 và CĐ EVNGENCO1 Đại biểu đương nhiên và Đại biểu bầu (10 người - Danh sách cụ thể theo văn bản số 1239/TĐST-HCLĐ ngày 10/9/2020)  
 • Chi tiết
  • KTAT (Lê Đình Phúc,Phan Phụng Thôi).
   SC (Nguyễn Văn Diệp).
Thứ 4 (28/10)8h00Phòng họp số 1 Hướng dẫn nghiệp vụ phần mềm HRMS HCLĐ, KTATBan TCNS (EVNGENCO1) HCLĐ (Theo danh sách đăng ký tại văn bản số 1413/TĐST-HCLĐ ngày 22/10/2020)  
 • Chi tiết
  • KTAT (Nguyễn Văn Hà).
   SC (Nguyễn Thị Minh Tâm).
Thứ 5 (29/10)9h00Phòng họp số 1 Thi tìm hiểu pháp luật và quy chế quản lý nội bộ cho lãnh đạo đơn vị cấp 3 của EVNNPT và các Tổng công ty Phát điện (Đợt 2) HCLĐ, KTATEVN Ô. Bình (TP HCLĐ), Ô. Phúc (TP KTAT)  
15h00Phòng họp tại VPNM Thăm và kiểm tra công tác PCLB tại NMTĐ Sông Tranh 2 (sau cơn bão số 9) HCLĐ, KTAT, QLDAEVNGENCO1 EVNGENCO1: Ô. Hùng - TV HĐTV; Ô. Thịnh - TGĐ; Ô. Bé - PCT CĐ TCT; Ô. Hồng - VP; TĐST: Ô. Toàn - GĐ, Ô. Lân - PGĐ, lãnh đạo các Phòng/Phân xưởng đang trực PCLB tại NMTĐ Sông Tranh 2 Bổ sung

Lịch Khác
Từ ngàyĐến ngàyĐịa điểmNội dungChuẩn bịChủ trìThành phầnThành phần chi tiết
28/10/2020 16:3028/10/2020 17:00Phòng họp số 1Kiểm tra đường truyền phục vụ Cuộc thi tìm hiểu pháp luật và quy chế quản lý nội bộ cho lãnh đạo đơn vị cấp 3 của EVNNPT và các Tổng công ty Phát điện (Đợt 2)KTATEVN; EVNGENCO1KTAT

Lịch Cán bộ đi công tác
Từ ngàyĐến ngàyĐịa điểmNội dungNhóm thực hiệnPhương tiện
Chưa có lịch.

Lịch sử dụng Xe
Thời gianĐịa điểm tớiNội dungXe Ô tôLái xeChủ trìThành phầnTT
Thứ 2 (26/10)UBND tỉnh Quảng Nam (TP Tam Kỳ)Dự họp trực tuyến với Ban Chỉ đạo TW về PCTT (công tác ứng phó với cơn bão số 9)43E-1402 (8 chỗ)Nguyễn Quang TrungUser admin02 người (Ô. Toàn - GĐ và Ô. Thôi - PTP KTAT)
Thứ 2 (26/10)Sân bay ĐN (VN 171: 13h25 - 14h50)Đón đoàn công tác của EVNGENCO1 vào kiểm tra công tác PCLB43E-1402 (8 chỗ)Nguyễn Quang TrungUser admin04 người (Ô. Chương - PTGĐ, Ô. Thạch, Ô. Tình, Ô. Hào)
Thứ 2 (26/10)NMTĐ Sông Tranh 2(1). Nghiệm thu đưa vào sử dụng gói thầu số 1-SCTX2020; (2). Kiểm tra để nghiệm thu kỹ thuật gói thầu số 13_SCL2019; (3). GSTC gói thầu số 8-SCL2020; (4). Trực PCLB.43M-000.45 (5 chỗ)Đặng Minh TúUser adminPhòng QLDA (Các ông: Hiếu, Lợi, Thụy, Sáng, Thọ, Vỵ)
Thứ 3 (27/10)NMTĐ Sông Tranh 2Chở lãnh đạo Công ty và Đoàn công tác của GENCO1 đi kiểm tra công tác PCLB tại NMTĐ Sông Tranh 243E-1402 (8 chỗ)Nguyễn Quang TrungUser admin04 người (GENCO1; Ô. Chương, Ô. Thạch; Ô. Toàn - GĐ; Ô. Thiên - HCLĐ)
Thứ 3 (27/10)NMTĐ Sông Tranh 2Chở các P/PX tham gia Đoàn công tác kiểm tra hiện trường công tác PCLB tại NMTĐ Sông Tranh 243E-1124 (7 chỗ)Trần Văn VănUser admin05 người (GENCO1: Ô. Tình, Ô. Hào KTAT: Ô. Thôi, Ô. Trung, VH: Ô. Nguyên)
Thứ 3 (27/10)Huyện Nông SơnXử lý sự cố HT Cảnh báo lũ hạ du43C-049.81 (5 chỗ)Nguyễn Thanh HảiNguyễn Văn Diệp02 người (PXSC)
Thứ 3 (27/10)TP Tam KỳChở P/PX lên NM trực PCLB43A-047.18 (5 chỗ)Vũ Văn VuôngUser adminÔ. Nguyên - PXVH
Thứ 3 (27/10)TP Tam KỳĐón các P/PX lên NM trực PCLB43C-049.81 (5 chỗ)Nguyễn Thanh HảiUser adminÔ. Nguyên - PXVH
Thứ 5 (29/10)NMTĐ Sông Tranh 2Chở CBCNV tham gia Đoàn công tác của TCT thăm và kiểm tra công tác PCLB tại NMTĐ Sông Tranh 243E-1124 (7 chỗ)Trần Văn VănUser adminCác P/PX
Thứ 5 (29/10)NMTĐ Sông Tranh 2Chở Đoàn công tác của Tổng công ty thăm và kiểm tra công tác PCLB tại NMTĐ Sông Tranh 2EVNI (8 chỗ)Ông SơnUser adminEVNGENCO1 (Ô. Hùng - TV HĐTV; Ô. Thịnh - TGĐ; Ô. Bé - PCT CĐ TCT; Ô. Hồng - VP); TĐST: Ô. Lân - PGĐ