EVN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Tuần trước  Từ  26/07/2021 đến 01/08/2021  Tuần sau
Thứ /NgàyT.GianĐịa điểmNội dungChuẩn bịChủ trìThành phầnTình TrạngThành phần chi tiết
Thứ 2 (26/7)8h30Phòng họp số 1 Triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo tại văn bản số 4411/UBND-KTN ngày 16/7/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về xây dựng thử nghiệm phần mềm tính lưu lượng theo thời gian thực (WeatherPlus) và lắp đặt các trạm quan trắc khí tượng thuỷ văn chuyên dùng theo Thông tư số 30/2018/TT-BTNMT ngày 26/12/2018 HCLĐ, KTATÔ. Phúc - PGĐ Ô. Phúc - PGĐ, KTAT, VH, KHVT  
 • Chi tiết
  • KHVT (Lê Phi Hùng Trần Vũ Nam).
   KTAT (Thái Hoàng Nguyên,Nguyễn Văn Bé).
   VH (Phan Phụng Thôi).
Thứ 3 (27/7)8h30Máy tính cá nhân (Zoom Meetings) Họp phương thức vận hành Thị trường điện tháng 8/2021 (qua Zoom) HCLĐ, KTAT (Kết nối Zoom)EVNGENCO1 Ô. Phúc - PGĐ, KTAT, VH, KHVT, TCKT Đổi địa điểm
 • Chi tiết
  • KHVT (Nguyễn Văn Tâm,Vũ Đình Tuấn).
   KTAT (Thái Hoàng Nguyên,Lê Trường Độ,Ngô Văn Quyền).
   VH (Phan Phụng Thôi,Lê Trường Sơn).
14h00Máy tính cá nhân (Zoom Meetings) Triển khai các nội dung liên quan đến việc xây dựng thử nghiệm phần mềm tính lưu lượng theo thời gian thực (WeatherPlus) KTATÔ. Phúc - PGĐ Ô. Phúc - PGĐ; KTAT và Công ty cổ phần Giải pháp thời tiết Weatherplus Bổ sung
Thứ 5 (29/7)7h30Phòng họp tại VPNM Họp triển khai phương án diễn tập PCTT năm 2021 HCLĐ (PH), KTATÔ. Phúc - PGĐ Ô. Phúc - PGĐ, Đại diện lãnh đạo các Phòng/Phân xưởng; Đội trưởng ĐXK; Thư ký BCH PCTT&TKCN Bổ sung
 • Chi tiết
  • SC (Nguyễn Văn Diệp,Phạm Sỹ Chung).
8h00Phòng ĐKTT tại Nhà máy Họp (trực tuyến) nghe báo cáo phương án vận hành điều tiết hồ thuỷ điện và sơ tán dân theo bản đồ ngập lụt (Theo Giấy mời số 676/GM-UBND ngày 26/7/2021) VH, KTAT (Kết nối cầu TH với UBND tỉnh QN)UBND tỉnh Quảng Nam Ô. Toàn - GĐ, KTAT Bổ sung
9h00PH1/ĐKTT Hội thảo quốc tế "Hành trình Chuyển đổi số - Bài học và kinh nghiệm" - (Hội nghị truyền hình + Zoom Meeting) HCLĐ, VH, KTATEVN Ô. Toàn - GĐ; Ô. Phúc - PGĐ và các Phòng/Phân xưởng có nhu cầu quan tâm Bổ sung
14h00Máy tính cá nhân (Zoom Meetings) Rà soát các phần mềm dùng riêng tại các đơn vị. Đánh giá chức năng và hiệu quả sử dụng, hạ tầng thiết bị, mô hình kết nối của các phần mềm ứng dụng trong quản lý điều hành công tác sản xuất kinh doanh tại các đơn vị thành viên EVNGENCO1 KTATBan KD TTĐ (EVNGENCO1) Cán bộ IT (KTAT); Đơn vị sử dụng quản lý và sử dụng phần mềm (HCLĐ, KTAT) Bổ sung
Thứ 6 (30/7)8h00Máy tính cá nhân (Zoom Meetings) Họp sơ duyệt đề tài KHCN và sáng kiến đợt 1 - 2021 KTATÔ. Phúc - PGĐ Ô. Phúc - PGĐ, KTAT, KHVT, HCLĐ, TCKT, VH, SC Đổi thời gian
 • Chi tiết
  • KHVT (Nguyễn Văn Tâm).
   KTAT (Nguyễn Văn Hà,Hà Văn Vui,Hồ Quảng Hiếu,Lê Trường Độ,Ngô Văn Quyền,Thái Hoàng Nguyên).
   VH (Phan Phụng Thôi,Lê Trường Sơn,Nguyễn Văn Lâm,Huỳnh Đức Quang,Phạm Hữu Trí,Nguyễn Văn Dũng).
   SC (Nguyễn Văn Diệp,Trần Văn Đông,Nguyễn Công Đức,Lê Đình Tuyên).
9h00PH1/ĐKTT Hội thảo quốc tế "Hành trình Chuyển đổi số - Bài học và kinh nghiệm" - (Hội nghị truyền hình + Zoom Meeting) HCLĐ, VH, KTATEVN Ô. Toàn - GĐ; Ô. Phúc - PGĐ và các Phòng/Phân xưởng có nhu cầu quan tâm Bổ sung
13h30Phòng họp tại VPNM Nghiệm thu đưa vào sử dụng gói thầu số 2: SCTX năm 2021 phần công trình xây dựng, Danh mục: Đường Vận hành HCLĐ (PH), KTATÔ. Phúc - PGĐ Ô. Phúc - PGĐ, KTAT, SC Đổi địa điểm
13h30Máy tính cá nhân (Zoom Meetings) Triển khai các nhiệm vụ cấp bách trong công tác PCD COVID-19; Họp tập thể lãnh đạo Công ty về việc bổ nhiệm lại Phó trưởng Phòng Tài chính và Kế toán theo Đề xuất số 628/ĐX-HCLĐ ngày 28/7/2021; HCLĐÔ. Toàn - GĐ Ô. Toàn - GĐ, Ô. Phúc - PGĐ và các đ/c trong BCH Đảng bộ Công ty (Thư ký: Trưởng phòng HCLĐ) Đổi địa điểm
14h30Máy tính cá nhân (Zoom Meetings) Họp đối thoại định kỳ Quý III/2021 HCLĐ (PH), BCH Công đoàn Công tyNSDLĐ và Đại diện NLĐ Ô. Toàn - GĐ (NSDLĐ); Ô. Phúc - Chủ tịch Công đoàn Công ty (Đại diện NLĐ); Ô. Thôi - QĐ PXVH; Các thành viên khác theo Đề xuất số 632/ĐX-HCLĐ ngày 29/7/2021; (Thư ký: Trưởng phòng HCLĐ) Đổi địa điểm

Lịch Khác
Từ ngàyĐến ngàyĐịa điểmNội dungChuẩn bịChủ trìThành phầnThành phần chi tiết
27/07/2021 07:3027/07/2021 11:00Phòng Sự kiện (P702)Xét nghiệm sàng lọc COVID-19 cho CBCNV Công ty và Nhân viên lao động dịch vụ thuê ngoài đang làm việc tại Đà NẵngHCLĐPhòng xét nghiệm - ĐH Phan Châu TrinhToàn bộ CBCNV đang làm việc tại Đà Nẵng và Nhân viên lao động dịch vụ thuê ngoài làm việc tại Trụ sở Công ty
28/07/2021 09:0028/07/2021 11:30Hội trường VPNMXét nghiệm sàng lọc COVID-19 cho CBCNV Công ty và Nhân viên lao động dịch vụ thuê ngoài đang làm việc tại Nhà máyHCLĐPhòng xét nghiệm - ĐH Phan Châu TrinhCBCNV chưa xét nghiệm tại Đà Nẵng và Nhân viên lao động dịch vụ thuê ngoài làm việc tại Nhà máy
29/07/2021 07:0029/07/2021 17:00Phòng họp VPNMDiễn tập PCTT & TKCN năm 2021Theo phân công tại Đề xuất số 566/ĐX-KTAT ngày 20/7/2021Ô. Phúc - PGĐKhách mời và thành phần tham gia dự kiến theo đề xuất số 566/ĐX-KTAT ngày 20/7/2021

Lịch Cán bộ đi công tác
Từ ngàyĐến ngàyĐịa điểmNội dungNhóm thực hiệnPhương tiện
Chưa có lịch.

Lịch sử dụng Xe
Thời gianĐịa điểm tớiNội dungXe Ô tôLái xeChủ trìThành phầnTT
Thứ 4 (28/7)Nhà máyChở CBCNV lên làm việc tại Nhà máy43B-006.70 (29 chỗ)Vũ Xuân LinhUser adminPXSC
Thứ 4 (28/7)Nhà máyChở CBCNV lên làm việc tại Nhà máy43M-000.46 (16 chỗ)Nguyễn Thanh HảiUser adminPhòng KTAT
Thứ 4 (28/7)Nhà máyChở CBCNV lên làm việc tại Nhà máy43E-1124 (7 chỗ)Vũ Văn VuôngUser adminPhòng KHVT
Thứ 4 (28/7)Nhà máyChở CBCNV lên làm việc tại Nhà máy43M-000.45 (5 chỗ)...User adminPhòng HCLĐ
Thứ 4 (28/7)Nhà máyChở trang thiết bị phục vụ công tác PCD Covid-19 lên Nhà máy43C-015.02 (3 chỗ)Đặng Minh TúUser adminHCLĐ
Thứ 4 (28/7)Nhà máyChở lãnh đạo Công ty lên làm việc tại Nhà máy43E-1402 (8 chỗ)Nguyễn Quang TrungUser adminÔ. Phúc - PGĐ và lãnh đạo các Phòng/Phân xưởng
Thứ 4 (28/7)Nhà máyChở lãnh đạo Công ty lên làm việc tại Nhà máy43E-1404 (8 chỗ)Trần Văn VănUser adminGiám đốc và lãnh đạo các Phòng/Phân xưởng