EVN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Tuần trước  Từ  18/01/2021 đến 24/01/2021  Tuần sau
Thứ /NgàyT.GianĐịa điểmNội dungChuẩn bịChủ trìThành phầnTình TrạngThành phần chi tiết
Thứ 2 (18/1)8h30Phòng họp số 1 Giao ban Công ty (Công bố các QĐ của Công ty, TCT về công tác cán bộ và triển khai một số công việc quan trọng trong thời gian còn lại của Tháng 01/2021); Rà soát công tác chuẩn bị Hội nghị tổng kết năm 2020 và Hội nghị NLĐ HCLĐ (PH)Ô. Toàn - GĐ Ô. Toàn - GĐ, Ô. Phúc - PGĐ, Trưởng/Phó các Phòng/Phân xưởng; Mời đại diện BCH Công đoàn  
 • Chi tiết
  • KTAT (Phan Phụng Thôi).
   SC (Nguyễn Văn Diệp,Phạm Sỹ Chung,Trần Văn Đông).
10h00Phòng họp số 1 Rà soát công tác chuẩn bị RCM (PAKT SCL tổ máy H2 NMTĐ Sông Tranh 2 năm 2021 theo RCM) HCLĐ, KTATÔ. Phúc - PGĐ Ô. Phúc - PGĐ, KTAT, SC, VH (Theo TB số 17/TB-EVNGENCO1 ngày 14/01/2021 của TCT)  
 • Chi tiết
  • KTAT (Phan Phụng Thôi,Lê Trường Độ,Ngô Văn Quyền).
   SC (Nguyễn Văn Diệp,Phạm Sỹ Chung,Trần Văn Đông,Hồ Quảng Hiếu,Nguyễn Võ Sinh,Nguyễn Công Đức,Nguyễn Đại Hưng).
Thứ 3 (19/1)9h00Phòng họp số 1 Họp xử lý, giải quyết các tồn tại của Hợp đồng số 13: Bảo dưỡng, cung cấp thiết bị quan trắc năm 2020 HCLĐ (PH), KHVT (nội dung)Ô. Toàn - GĐ Ô.Toàn - GĐ, KHVT, KTAT và SC.  
Thứ 4 (20/1)8h30Phòng họp số 1 Rà soát, thống nhất hiện trạng và giải pháp khắc phục các khiếm khuyết của hệ thống điều khiển tại các NMĐ HCLĐ, KTATEVNGENCO1 Ô. Toàn - GĐ, KTAT Đổi địa điểm
 • Chi tiết
  • KTAT (Phan Phụng Thôi,Hà Văn Vui).
Thứ 5 (21/1)7h30Hội trường Công ty Hội nghị tổng kết năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021; Hội nghị Người lao động năm 2020, 2021; Hội nghị tổng kết công tác Công đoàn năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 Các P theo KH liên tịch số 35/LT-TĐST-CĐ ngày 08/01/2021Ô. Toàn - GĐ Toàn thể NLĐ Công ty TĐ Sông Tranh (Trừ CBCNV trực, đi công tác) và khách mời (EVNGENCO1: Ô. Cương - TV HĐTV; Ô. Chương - PTGĐ; Ô. Bé - PCT CĐ; Các Ban: KH, KD TTĐ, AT)  
8h00Phòng họp số 1 Làm việc với Đoàn công tác kiểm tra, đánh giá hiệu quả sử dụng TSCĐ bằng vốn ĐTPT tại Công ty Thủy điện Sông Tranh HCLĐ, KHVTEVNGENCO1 KHVT, TCKT, KTAT và các Thành viên đoàn công tác theo TB số 397/TB-EVNGENCO1 ngày 18/11/2021 của TCT Bổ sung
Thứ 6 (22/1)8h00Phòng họp số 1 Làm việc với Đoàn công tác kiểm tra, đánh giá hiệu quả sử dụng TSCĐ bằng vốn ĐTPT tại Công ty Thủy điện Sông Tranh HCLĐ, KHVTEVNGENCO1 KHVT, TCKT, KTAT và các Thành viên đoàn công tác theo TB số 397/TB-EVNGENCO1 ngày 18/11/2021 của TCT Bổ sung

Lịch Khác
Từ ngàyĐến ngàyĐịa điểmNội dungChuẩn bịChủ trìThành phầnThành phần chi tiết
19/01/2021 08:0020/01/2021 17:00KS Minh Toàn GalaxyEVN tổ chức chương trình đánh giá tình hình thực hiện RCM tại các Nhà máy thủy điện (NMTĐ) thuộc các Tổng công ty phát điệnHCLĐ, KTAT, VH, SCEVNEVN; EVNGENCO1; EVNGENCO2; EVNGENCO3; Cán bộ thực hiện RCM của các Công ty TĐ trực thuộc các TCT; Chuyên gia (Theo TB số 11/TB-EVN ngày 12/01/2021)
 • Chi tiết
  • KTAT (Phan Phụng Thôi,Lê Trường Độ,Ngô Văn Quyền,Hà Văn Vui).

Lịch Cán bộ đi công tác
Từ ngàyĐến ngàyĐịa điểmNội dungNhóm thực hiệnPhương tiện
Chưa có lịch.

Lịch sử dụng Xe
Thời gianĐịa điểm tớiNội dungXe Ô tôLái xeChủ trìThành phầnTT
Chủ nhật (24/1)Nhà máyChở PXVH lên ca (NM)43M-000.46 (16 chỗ)Nguyễn Thanh HảiUser adminPXVH và các P/PX khác
Chủ nhật (24/1)Trụ sở Công tyChở PXVH về nghỉ ca (ĐN)43X-3488 (29 chỗ)Nguyễn Duy CườngUser adminPXVH và các P/PX khác
Thứ 2 (18/1)Nhà máyChở CBCNV lên làm việc hành chính tại Nhà máy43B-006.70 (29 chỗ)Vũ Văn VuôngUser adminCác P/PX
Thứ 2 (18/1)Nhà máyChở PXVH lên ca (NM)43M-000.46 (16 chỗ)Nguyễn Thanh HảiUser adminPXVH và các P/PX khác
Thứ 2 (18/1)Trụ sở Công tyChở PXVH về nghỉ ca (ĐN)43X-3488 (29 chỗ)Nguyễn Duy CườngUser adminPXVH và các P/PX khác
Thứ 3 (19/1)Nhà máy1. Kiểm tra nghiệm thu kỹ thuật goi thầu sửa chữa hư hỏng do mưa bão 2019 gây ra. 2. Kiểm tra nghiệm thu kỹ thuật gói thầu số 8 SCL danh mục đường gia thông vận hành.43E-1124 (7 chỗ)Vũ Xuân LinhLê Danh Lợi02 người (KTAT: Ô. Lợi; Ô. Bé)
Thứ 4 (20/1)Trụ sở Công tyChở CBCNV làm việc tại Nhà máy về tham dự Hội nghị tổng kết tại Trụ sở Công ty43B-006.70 (29 chỗ)Vũ Văn VuôngUser adminCác Phòng/Phân xường
Thứ 5 (21/1)Nhà máyChở PXVH lên ca (NM)43X-3488 (29 chỗ)Nguyễn Duy CườngUser adminPXVH và các P/PX khác
Thứ 5 (21/1)Trụ sở Công tyChở PXVH về nghỉ ca (ĐN)43M-000.46 (16 chỗ)Nguyễn Thanh HảiUser adminPXVH và các P/PX khác
Thứ 6 (22/1)Các xã thuộc phạm vi lắp đặt máy tính (Quế Sơn, Phú Ninh và Thăng Bình)Lắp đặt máy tính tại các điểm của 03 xã thuộc huyện Quế Sơn, Phú Ninh và Thăng Bình43E-1124 (7 chỗ)Vũ Xuân LinhUser admin03 người (KHVT, HCLĐ, KTAT) - Theo Đề xuất ngày 19/01/2021 của Phòng KHVT