LỊCH SỬ DỤNG XE
  Từ  10/05/2021 đến 16/05/2021  
Thời gianGiờ khởi hànhĐịa điểm xuất phátNội dungXe Ô tôLái xeChủ trìThành phầnTT
Thứ 2 (10/5)6h30Trụ sở Công tyChở CBCNV lên làm việc tập trung tại Nhà máy 43B-006.70
( 29 chỗ )
Vũ Xuân Linh
(DĐ: 0983.386646 )
User adminPXSC + KHVT + HCLĐ
7h30Trụ sở Công tyChở lãnh đạo Công ty và lãnh đạo các P/PX lên làm việc tập trung tại Nhà máy 43E-1404
( 8 chỗ )
Trần Văn Văn
(DĐ: 0942.792545 )
User admin04 người (Ô. Toàn - GĐ; Ô. Bình; Ô. Nguyên; Ô. Diệp)
7h30Trụ sở Công tyChở CBCNV Phòng KTAT lên làm việc tập trung tại Nhà máy 43E-1124
( 7 chỗ )
Vũ Văn Vuông
(DĐ: 0981.478954 )
User admin06 người (KTAT: Ô. Độ, Ô. Lợi, Ô. Trung, Ô. Thuỵ, Ô. Bé; Ô. Hiếu)
7h30Trụ sở Công tyChở PXVH lên làm việc tập trung tại Nhà máy 43M-000.46
( 16 chỗ )
Đặng Minh Tú
(DĐ: 0914.169156 )
User admin12 người (2 kíp)
13h30Trụ sở Công tyChở lãnh đạo Công ty lên Nhà máy giải quyết công việc 43E-1402
( 8 chỗ )
Nguyễn Quang Trung
(DĐ: 0905.430131 )
User admin03 người (Ô. Phúc - PGĐ, Ô. Thôi, Ô. Chung)
Thứ 4 (12/5)12h30Trụ sở Công tyChở VTTB và hồ sơ trình ký lên Nhà máy 43C-002.93
( 3 chỗ )
Vũ Xuân Linh
(DĐ: 0983.386646 )
User adminHCLĐ
Thứ 5 (13/5)6h00Trụ sở Công tyPhối hợp với Đài PT-TH Quảng Nam thực hiện phóng sự "Thủy điện Sông Tranh đảm bảo sản xuất cung ứng điện và phòng chống dịch bệnh Covid-19" theo Đề xuất số 348/ĐX-HCLĐ ngày 10/5/2021 43E-1124
( 7 chỗ )
Vũ Văn Vuông
(DĐ: 0981.478954 )
Hồ Thanh Thiên03 người (HCLĐ: Ô. Thiên và + 2 PV Đài PT-TH Quảng Nam)