LỊCH SỬ DỤNG XE
  Từ  26/07/2021 đến 01/08/2021  
Thời gianGiờ khởi hànhĐịa điểm xuất phátNội dungXe Ô tôLái xeChủ trìThành phầnTT
Thứ 4 (28/7)14h30Trụ sở Công tyChở CBCNV lên làm việc tại Nhà máy 43B-006.70
( 29 chỗ )
Vũ Xuân Linh
(DĐ: 0983.386646 )
User adminPXSC
14h30Trụ sở Công tyChở CBCNV lên làm việc tại Nhà máy 43M-000.46
( 16 chỗ )
Nguyễn Thanh Hải
(DĐ: 0982.586845 )
User adminPhòng KTAT Đổi thời gian
14h30Trụ sở Công tyChở CBCNV lên làm việc tại Nhà máy 43E-1124
( 7 chỗ )
Vũ Văn Vuông
(DĐ: 0981.478954 )
User adminPhòng KHVT
14h30Trụ sở Công tyChở CBCNV lên làm việc tại Nhà máy 43M-000.45
( 5 chỗ )
...
(DĐ: )
User adminPhòng HCLĐ
14h30Trụ sở Công tyChở trang thiết bị phục vụ công tác PCD Covid-19 lên Nhà máy 43C-015.02
( 3 chỗ )
Đặng Minh Tú
(DĐ: 0914.169156 )
User adminHCLĐ
14h30Trụ sở Công tyChở lãnh đạo Công ty lên làm việc tại Nhà máy 43E-1402
( 8 chỗ )
Nguyễn Quang Trung
(DĐ: 0905.430131 )
User adminÔ. Phúc - PGĐ và lãnh đạo các Phòng/Phân xưởng
15h00Trụ sở Công tyChở lãnh đạo Công ty lên làm việc tại Nhà máy 43E-1404
( 8 chỗ )
Trần Văn Văn
(DĐ: 0942.792545 )
User adminGiám đốc và lãnh đạo các Phòng/Phân xưởng